trwa inicjalizacja, prosze czekac...gogle


Z DNIEM 16 SIERPNIA 2015r  PRZESTAJE DZIAŁAĆ  DOTYCHCZASOWE KONTO  ODDZIAŁU.

Nowe Konto:

BANK  BGŻ  Paribas  S.A.
Zachodniopomorski Oddział  Terenowy   Polskiego Związku  Krótkofalowców  w Szczecinie
Nr 95 2030 0045  1110 0000 0409  1310
   

WITAM KOLEGÓW 

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC DLA 11 LATKI Z POLIC 

KAŻDY KTO MOŻE POMÓC PROSZONY JEST O WZIĘCIE UDZIAŁU W KONCERCIE CHARYTATYWNYM 

WIĘCEJ INFORMACJI W ARTYKULE

http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci/2788-klaudia-loj-11-latka-ktora-rozpoczela-swoj-najwazniejszy-mecz-w-zyciu-video.html

 


Regulamin "Dni Aktywności SP1 – 2016"

Współzawodnictwo stacji okręgu pierwszego polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności w dniach aktywności (liczą się wszystkie łączności nie tylko z SP) przez stacje pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorzy:  ZOT PZK i Wojskowy Klub Krótkofalowców PZK SP1PBW.

Termin:  06.06.2016 godz. 00:00 GMT - 10.06.2016 godz. 23:59 GMT.

Pasma i emisje:  zgodnie z warunkami zezwolenia.

Kategorie:

A - stacje indywidualne pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego (z okręgu SP1);

B - stacje klubowe pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego (z okręgu SP1).

Punktacja:

- każde QSO - 1 pkt.

Logi: komputerowe wydruki lub kopie dzienników z deklaracją o przeprowadzeniu łączności zgodnie z warunkami zezwolenia oraz własnoręcznym podpisem (dotyczy logów papierowych) należy przesyłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK

skrytka pocztowa 599

70-952 SZCZECIN-2

z dopiskiem na kopercie "Dni aktywności SP1".

Elektroniczne wersje logów w formacie Cabrillo lub ADIF należy przesyłać na adres:

 sp1pbw@wp.pl   

Termin nadsyłania dzienników upływa w dniu 30 czerwca 2016r. (decyduje data stempla pocztowego przy wysyłce logów papierowych).

Wszystkie stacje pracujące z okręgu SP1 (województwa zachodniopomorskiego) uczestniczące we współzawodnictwie (obowiązuje przysłanie wyciągu z logu) otrzymają dyplomy. Zwycięskie stacje w kategoriach A i B otrzymają dodatkowo puchary. Współzawodnictwo prowadzone jest tylko dla stacji pracujących z terenu województwa  zachodniopomorskiego (SP1). Pozostałe stacje (w tym stacje zagraniczne) otrzymają dyplomy pamiątkowe pod warunkiem przeprowadzenia łączności 
w dniach aktywności z minimum 10 stacjami pracującymi z terenu województwa zachodniopomorskiego (uwaga: 10 różnych stacji a nie 10 łączności). Takie same warunki dotyczą nasłuchowców – należy dokonać nasłuchów co najmniej 10 stacji pracujących z terenu województwa zachodniopomorskiego (nie jest prowadzone współzawodnictwo nasłuchowców). Obowiązuje wyciąg  z logu przesłany na adres organizatorów.   Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna.  Współzawodnictwo zostanie rozliczone do dnia 31 sierpnia 2016  a wyniki opublikowane w periodykach krótkofalarskich oraz umieszczone na stronie współzawodnictwa  http://www.sp1pbw.pl/ActivitySP1/index.html i ZOT PZK.

Puchary i dyplomy zostaną rozesłane do uczestników poprzez Oddziały Terenowe PZK.

 

Krótkofalowcy nie będący członkami PZK oraz stacje zagraniczne proszeni są o przesłanie wraz z wyciągiem z logu znaczków pocztowych o nominale 6 zł lub 1 IRC w celu przesłania dyplomu na adres indywidualny. Istnieje możliwość przesłania dyplomów w wersji elektronicznej (JPG lub PDF – taki dyplom jest bezpłatny dla wszystkich). 


w dniu 28.10.15 w naszym klubie gościciliśmy podopiecznych ze  Stowarzyszenia na  rzecz Osób z  upośledzeniem umysłowym w Policach

Fotorelacja zamieszczona w dziale ,,galeria"


Właśnie otrzymaliśmy znak Kontestowy to  ,, SN0W "  już w  najbliższych zawodach będziemy startować spod tegoż właśnie znakuOD DNIA 01.05.2016 PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ NAZWA ,,TRZEBIESKI KLUB ŁĄCZNOŚCI PZK,,  ORAZ ADRES I SIEDZIBA KLUBU.

KLUB ZOSTAJE PRZENIESIONY DO POLIC NA UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH , BUNKIER

NOWA NAZWA KLUBU TO:

KLUB ŁĄCZNOŚCI PZK  SP1PWP PRZY  STOWARZYSZENIU MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW I SPRZĘTU MILITARNEGO BLOKU WSCHODNIEGO

 

W związku ze zmianą pozwoleń radiowych , zmianami adresowymi, nie możemy pracować na radiostacji do czasu otrzymania nowych dokumentów


Jednocześnie zarząd klubu prosi wszystkich chętnych do pomocy członków klubu o zgłaszanie swojego akcesu w pracach przy nowej siedzibie. 


WŁAŚNIE DOŁĄCZYLIŚMY DO KLUBU EPC POLSKA TO NASZ CERTYFIKAT I NUMER CZŁONKOWSKI

  WŁAŚNIE DOŁĄCZYLIŚMY DO KLUBU DMC - NASZ  CERTYFIKAT I NUMER CZŁONKOWSKI

 
www.hrdlog.net

Dla wszystkich krótkofalowców którzy zaangażowani są również w technikę , budowę godny polecenia sklep z podzespołami

http://www.celtor.pl/index.htmlZamieszczam adres mailowy naszego kolegi u którego można zamówić płytki drukowane wg. własnego wzoru ceny konkurencyjne i szybkie terminy:

sq9ked@gmail.com.


Kolejny sklep tym razem wszelakiego rodzaju syntezy

https://www.sdr-kits.net/