Na spotkaniu członków klubu w dn. 16.11.2015 została podjęta decyzja o przeniesieniu siedziby klubu.

nowa siedziba będzie mieścić się w Policach przy ul.Korczaka

więcej informacji na temat przeniesienia oraz zmiany nazwy wkrótce


zarząd dziękuje wszystkim przybyłym kolegą za udział i dyskusję