zarząd klubu SP1PWP

W skład zarządu wchodzą:

kol. Tomek SQ1SNO - objął funkcję Prezesa klubu,

kol. Andrzej SQ1SNP - objął funkcję Sekretarza klubu

kol. Wojtek SP1FFC - objął funkcję Członka zarządu.

Jak widać wstąpiliśmy do klubu EPC osiągnięcia będziemy sukcesywnie zamieszczać.