W tym dziale zamieszczać będziemy projekty różnych konstrukcji amatorskich  trx - y , rx - y , urządzenia pomiarowe


RX 


Przedstawiam projekt kolegi Włodka SP5DDJ

Lidia 80

Odbiornik homodynowy CW/SSB na pasmo 80m


Po serii prostych transceiverków Aquarius, Taurus i Libra

otrzymywałem zapytania o najprostszy odbiornik, który może

zmontować i uruchomić początkujący młody radioamator.

Postanowiłem więc, że zaprojektuję i uruchomię odbiorniczek

homodynowy. Wybrałem najtańsze i łatwo dostępne elementy, w

tym plastikową obudowę, co bardzo ułatwia montaż

początkującym. Odbiornik „Lidia 80” powstawał w okresie od

października 2012 do stycznia 2013, choć już wcześniej rozpoczęły

się eksperymenty. Jest to projekt, przeznaczony dla młodego i

początkującego krótkofalowca, mało zaawansowanego

konstruktora albo dla tych, co zechcą w weekend zrobić sobie

wakacyjny odbiornik. 

1. Opis odbiornika i parametry

„Lidia 80” jest bardzo prostym odbiornikiem nasłuchowym CW/SSB na pasmo 80m.

Odbiornik w układzie homodynowym pracuje w zakresie 3495kHz – 3805kHz.

Głównym elementem jest tani układ scalony MC3361C stosowany w profesjonalnych

odbiornikach FM z podwójną przemianą częstotliwości. Do celów projektu, wykorzystałem

wewnętrzne struktury generatora w.cz., mieszacza i filtru aktywnego m.cz.

MC3361C

Schemat blokowy odbiornika

 

Generator VFO (Variable Frequency Oscillator) pracuje w układzie Seiler’a z obwodem

rezonansowym przestrajanym napięciem stałym w układzie z dławikiem SMD,

kondensatorami monolitycznymi, diodą pojemnościową i potencjometrem liniowym.

Stabilność generatora VFO jest wystarczająca i po krótkim czasie od włączenia i

ustalenia temperatury częstotliwość odbioru zmienia się ok. 100Hz/30minut.

Obwód wejściowy odbiornika, pomimo zastosowania dławików osiowych zapewnia

odpowiednią szerokopasmowość, czułość i dopasowanie do mieszacza.

Sygnał odbiorczy po detekcji wzmacniany jest w układzie amplifiltra z przełączaną

szerokością pasma akustycznego odpowiednio dla telegrafii (CW) i fonii (SSB).

Wzmacniacz słuchawkowo/głośnikowy pracuje na popularnym układzie LM386N dając

odpowiednie wysterowanie małego głośnika, słuchawek lub głośnika komputerowego bez

wzmacniacza. Warto też wiedzieć, że odbiornik homodynowy (nazywany także

odbiornikiem z bezpośrednią przemianą częstotliwości – ang. Direct Conversion Receiver)

umożliwia odbiór dwuwstęgowy (ang. DSB – Double Side Band), a więc należy o tym

pamiętać podczas dostrajania się do stacji fonicznych w paśmie 80m, gdzie obowiązuje

dolna wstęga (ang. LSB – Lower Side Band). Czułość wejścia odbiornika regulowana jest

przez najprostszy tłumik antenowy (potencjometr liniowy 1k), pełniący tu także funkcję

ręcznej regulacji wzmocnienia w.cz. Odbiornik pobiera ok. 20mA prądu przy sile głosu

ustawionej w środkowym położeniu.

Odbiornik zmontowany jest na płytce drukowanej o wymiarach 130mm x 65mm. Prototyp i

pierwszy egzemplarz odbiornika zamontowałem w taniej i wygodnej w obróbce obudowie

plastikowej Z-3 firmy Kradex.

Prawidłowo zmontowany i zestrojony odbiornik umożliwia nasłuch stacji amatorskich

CW i SSB w paśmie 80 metrów przy użyciu anteny dipolowej lub drutowej (Long-Wire).


Przesłanie Włodka:

Niech to będzie Twój pierwszy krok w rozwijaniu pasji konstruowania i tworzenia

swojego krótkofalarstwa. Albo miłym powrotem do majsterkowania 

Ponieważ układ odbiornika, choć nieskomplikowany może sprawiać Ci trudności

podczas uruchamiania, służę pomocą „on-line” pod adresem sp5ddj@wa.home.pl.

Wszelkie własne modyfikacje, pomiary i udoskonalenia odbiornika serdecznie proszę

przekazuj do mnie E-mail’em.

Na stronie www.sp5ddj.pl z przyjemnością opublikuję Twoje zdjęcia i komentarze w

Dzienniku.

Dziękuję !

Vy 73

Włodek SP5DDJTRX


URZĄDZENIA POMIAROWE ITP.


NWT 7 

Historia budowy tego urządzenia rozpoczęła się w momencie poszukiwania przyrządu którym mógłbym szybko sprawdzić anteny na swojej stacji. Wśród wielu konstrukcji polskich  i zagranicznych, trafiłem na przystawkę do pomiaru SWR, właśnie do analizatora NWT-7. Szukając dalej dotarłem do kilku stron internetowych z opisami wykonania tego urządzenia, między innymi autora projektu DK3WX.. Patrząc na jego duże możliwości i zastosowane podzespoły, które nie są zbyt drogie (w porównaniu z częściami stosowanymi w innych tego typu przyrządach), zdecydowałem się na jego budowę.


Analizator umożliwia:

  - strojenie filtrów pasmowych, wykonywanie filtrów drabinkowych,    
  - badanie pasma filtrów kwarcowych,
  - pomiar kwarców i obwodów rezonansowych,
  - mierzenie charakterystyk przenoszenia czwórników aktywnych,
  - pomiar SWR anteny -  analizator antenowy, trzeba zastosować prosty sprzęgacz,
  - pomiar impedancji Z,
  - pomiar mocy, miliwoltomierz,
  - praca jako bardzo stabilne VFO w szerokim zakresie przestrajania (można ustawić pośrednią),
  - pracę jako analizator widma - przystawka,


   NWT-7 w moim wykonaniu oparte jest na wersji v2, opracowanej przez DL1ALT. Na płytce zintegrowano sondę logarytmiczną i regulowany tłumik. Analizator jest przystawką do komputera PC, który steruje i wizualizuje proces pomiaru. Komunikacja odbywa się przez port USB.  


Schemat ideowy NWT-7

  schemat ideowy


   Źródłem sygnału w.cz. jest synteza DDS AD9851 sterowana generatorem o częstotliwości 32 MHz. Pozwala to na uzyskanie zegara syntezy 192 MHz. Sygnał z syntezy podawany jest na filtr wyjściowy (według SP3SWJ),  a następnie na wzmacniacz MSA0786. Tłumik o max, tłumieniu 50 dB pozwala na ustawienie odpowiedniej wartości sygnału wyjściowego. Mikrokontroler  steruje przekaźnikami K1-K3 podłączając interesujący nas tłumik. Wartość tłumienia może być ustawiana w zakresie 0dB - 50dB, ze skokiem co 10dB.
Wejście układu pomiarowego to sonda logarytmiczna AD8307, z której sygnał podawany jest na przetwornik  A/C procesora PIC16F876A..

Mikrokontroler odpowiada za:
   - ustawianie częstotliwości syntezy,
   - dokonywanie pomiarów poziomu sygnału,
   - sterowanie tłumikiem,
   - komunikację z komputerem.


Dostępne są jeszcze NWT 200, NWT 500 zmiany to zakres pomiaru


Tester układów elektronicznych


Tester powstał w Niemczech. Został opracowany przez Karl-Heintz' a Kübbler'a oraz opublikowany na

stronie niemieckich pasjonatów kontrolerów Atmel.

Link do strony: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester

Urządzenie powstało jako tester tranzystorów i szybko zostało rozbudowane o kolejne funkcjonalności. Dziś

potrafi sprawdzać tranzystory bipolarne, unipolarne, diody, rezystory, cewki, kondensatory, tyrystory oraz

diody zenera.

Tester posiada dwa zespoły kontaktów pomiarowych. Jeden 3-stykowy i drugi 2-stykowy. Zespół 2-stykowy

służy do pomiaru diod zenera. Pozostałe pomiary obsługuje zespół 3-stykowy.

Pomiar diod zenera jest prosty. Wystarczy do styków zespołu 2-stykowego wpiąć badaną diodę i włączyć

pomiar przez przytrzymanie klawisza. W czasie trzymania klawisza pracuje przetwornica podająca napięcie

pomiarowe na gniazdo i badane jest napięcie zenera danej diody. Pomiaru napięcia dokonuje procesor

Atmega328P, który jest sercem systemu testera. Przetwornica zasila gniazdo pomiarowe napięciem bliskim

50V i jest to ograniczenie zakresu pomiaru diod zenera. Wynik pomiaru ukazuje się na wyświetlaczu przez

kolejne kilka sekund i tester się wyłącza. Pomiary diod zenera możemy dokonywać wyłącznie przy zasilaniu

urządzenia z zewnętrznego zasilacza ze względu na spory pobór prądu przez przetwornicę.

Pozostałe pomiary są dokonywane w zespole styków pomiarowych 3-stykowym. Wystarczy dowolny element

badany podłączyć pod zespół styków w dowolnej konfiguracji a tester sam rozpozna rodzaj elementu

mierzonego, jego konfigurację oraz poda parametry. Dla tranzystora bipolarnego to będzie współczynnik

wzmocnienia, napięcie złącza baza-emiter oraz poda rozpoznanie typu (NPN czy PNP) i rozkład nóżek (np

123=EBC) Urządzenie mierzy kondensatory w zakresie pojemności 25pF do 100mF (pomiar tych ostatnich

niestety trwa dość długo).Dla kondensatorów o pojemności powyżej 2uF urządzenie również mierzy ESR

(ekwiwalentną rezystancję szeregową), co jest ważnym parametrem dla zastosowań w pracy impulsowej

kondensatora. Pomiar indukcyjności odbywa się w zakresie od 10uH do ponad 20H. Zakres pomiaru

rezystancji to począwszy od 0,1Ω do 50MΩ.

Zwykłe diody są rozpoznawane i tester pokazuje kierunek włączenia i pod które styki gniazda pomiarowego

została dioda odpięta oraz jakie jest jej napięcie przewodzenia.

Urządzenie od momentu zbudowania jest podstawowym przyrządem na moim biurku obok miernika

uniwersalnego. Dzięki niemu mam pewność, że kolejne urządzenia buduję ze sprawdzonych elementów i nie

pomylę kierunku wlutowania tranzystorów...... bez zaglądania do not katalogowych. Bezcenne...

Zasilanie urządzenia z zewnętrznego zasilacza objawia się włączeniem podświetlania wyświetlacza. W tym

trybie pracuje również przetwornica umożliwiająca pomiar diod zenera. Dla pozostałych pomiarów wystarczy

zasilanie z wewnętrznej baterii 6F22 o napięciu 9V. Klawisz włączania pomiaru jest jednocześnie

włącznikiem procesora. Po dokonaniu pomiaru procesor podtrzyma sobie zasilanie w celu wyświetlenia

wyniku przez kolejne kilka sekund i się wyłączy.

Przy pomiarze diod zenera należy wcisnąć przycisk, poczekać na napis „Brak elementu lub uszkodzony”

i nacisnąć przycisk ponownie.

Trudno o prostszą obsługę!!! Należy jedynie pamiętać o rozładowaniu kondensatorów przed dokonaniem

pomiaru, gdyż zgromadzony w nich ładunek może uszkodzić wejście procesora.

Wszystkim użytkownikom życzymy udanych konstrukcji oraz zadowolenia z użytkowania.

wszystkie informacje dostępne są u kol. Kuby SQ7OVV