Uchwała nr 499/01/11 

Zarząd Główny Polskiego Związku krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 3 września 2011 r. w Warszawie 

podjął uchwałę o ustaleniu składki członkowskiej od 1 stycznia 2012 r. wg poniższego zestawienia.

Uchwała obowiązuje również na 2016 rok.

 

Rodzaj składki / opis Kwota

1. Składka wpisowe 10 zł

2. Składka dla członków nadzwyczajnych /SWL/ 20 zł + 24 zł

3. Składka ulgowa dla członków zwyczajnych od 71 roku życia 60 zł + 24 zł

4. Składka dla członka zwyczajnego 90 zł + 24 zł

5. Składka ulgowa dla członków zwyczajnych do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 

20 zł + 24 zł

6. Składka dla członka wspomagającego 10 zł + 24 zł

7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze  w dniu 18 stycznia 2014 roku podjęło uchwałę, 

że składka oddziałowa pozostaje na poprzednim poziomie i wynosi 24 zł w roku 2014 i  2015.

Zwolniono  również  młodzież  uczęszczająca  do  szkół     

podstawowych  i gimnazjalnych w trybie dziennym z tej  składki.

 

SKŁADKI  NA  ZG PZK  I  ODDZIAŁOWĄ  PŁACI  SIĘ  RAZEM  . 

SKŁADKI  MOŻNA  OPŁACAĆ  W CYKLU  PÓŁROCZNYM  /czyli  za pierwszą połowę roku /2016 I lub 2016II/

 

 

Konto bankowe:

 

nr konta: 95  2030 0045 1110 0000 0409  1310

adresat:   ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ TERENOWY  PZK  w SZCZECINIE

 

Proszę w  tytule wpłaty wpisać / składki 2016/oraz koniecznie podać znak .

W przypadku  wpłacania wpisowego w tytule wpłaty wpisać /wpisowe+składka 2016r/ oraz  nie zapomnieć  o znaku.

 

Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I i II półrocze 2016 r. powinna być wykonana do dnia 15 stycznia i 15 lipca 2016 roku. Osoby zalegajace z wpłatą proszę o jak najszybsze jej uregulowanie.