SP EmCom KILKA PODSTAWOWYCH INFORMACJI


  SP EmCom (SP Emergency Communications) jest komórką organizacyjną, zajmującą się tematyką łączności kryzysowej realizowanej przez krótkofalowców oraz czynnie uczestniczącą w życiu społecznym kraju poprzez bezinteresowne niesienie pomocy obywatelom oraz wspieranie służb odpowiedzialnych za działania w czasie zdarzeń kryzysowych.

     Krótkofalowcy tworzą wśród mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej liczną grupę obywateli posiadających możliwość wzajemnego komunikowania się poprzez posiadane urządzenia nadawczo – odbiorcze. W przypadku wystąpienia nagłego bądź długotrwałego zdarzenia kryzysowego, krótkofalowcy mogą okazać się jedynym środkiem, dzięki któremu najbliższe sąsiedztwo, lokalna społeczność będą w stanie przekazać informacje np. o potrzebie pilnej pomocy medycznej, pożarze czy innej sytuacji, która wymaga interwencji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. W takich sytuacjach, krótkofalowcy stanowią alternatywne medium przekazu informacji, w czasie, gdy pozostali obywatele mogą być pozbawieni kontaktu. Krótkofalowcy są w stanie zapewnić łączność nawet wtedy, gdy na skutek zdarzeń kryzysowych uszkodzeniu ulegną komercyjne systemy telekomunikacyjne, takie jak telefonia stacjonarna, komórkowa czy Internet.

Podstawowymi zadaniami SP EmCom są:

 

  • Podnoszenie umiejętności krótkofalowców w prowadzeniu łączności kryzysowej poprzez organizowanie cyklicznych ćwiczeń łączności na szczeblu krajowym oraz propagowanie udziału w ćwiczeniach GlobalSET o zasięgu międzynarodowym.
  • Organizacja współpracy PZK z organami administracji publicznej na szczeblu centralnym, w zakresie organizacji rezerwowych sieci łączności.
  • Merytoryczna pomoc lokalnym środowiskom krótkofalarskim w tworzeniu amatorskich sieci ratunkowych.
  • Merytoryczna pomoc lokalnym środowiskom krótkofalarskim w nawiązywaniu współpracy z organami administracji publicznej.
  • Zapewnienie przepływu informacji związanych z łącznością kryzysową pomiędzy Międzynarodową Unią Radioamatorską IARU a Polskim Związkiem Krótkofalowców.
  • Współpraca z krótkofalarskimi organizacjami innych państw, w zakresie krótkofalarskiej łączności kryzysowej.

 

      Osobą odpowiedzialną za działania zespołu SP EmCom jest koordynator łączności kryzysowej PZK, wyznaczony przez Prezydium Polskiego Związku Krótkofalowców. Całość działań jest realziowana przez koordynatora oraz współpracujących z nim krótkofalowców, w tym szefów amatorskich sieci ratunkowych działających na terenie kraju oraz osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia realizowane przez SP EmCom.


dodatkowe informacje zawarte są na stronie ink poniżej:

                                                                             http://emcom.pzk.org.pl/